Favicon

Phần 7: Sửa, xóa Đơn vị hoặc Thành viên

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

Ghi chú:

  • Trước khi bạn “Xóa” một Phòng ban hoặc Đội nhóm nào đó, hãy chuyển KPI của phòng ban hoặc đội nhóm đó, sang đơn vị khác (nếu cần).
  • Bởi vì, khi xóa phòng ban hoặc đội nhóm, thì KPI của đơn vị đó cũng bị xóa.

Sửa Xóa Phòng Ban

Sửa Xóa đội Nhóm

Sửa Xóa Thành Viên

 

Menu