Favicon

Phần 5: Cài đặt cảnh báo OKR

Lưu ý: Bạn có thể click vào các hình minh họa để phóng to ảnh.

1. Cài đặt cảnh báo OKR #

Cài đặt Okr

2. Đóng hoặc mở các chu kỳ OKR #

Menu