Favicon

OKR là công cụ để Truyền thông #

  • Hơn 80% Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp thất bại.
  • Một nguyên nhân quan trọng là Mục tiêu của tổ chức “không hề tồn tại trong đầu của các thành viên”.
  • Theo thống kê, chỉ có 2% nhân viên nhớ được Mục tiêu chiến lược của công ty.

Lợi ích khi truyền thông về mục tiêu chung #

  • Khi nhân viên nhớ Mục tiêu của tổ chức, họ biết phải làm gì để đóng góp vào thành công chung.
  • Khi toàn bộ đội ngũ, cùng hướng về mục tiêu chung, tổ chức tạo ra sức mạnh cộng hưởng.

Cách phát huy #

  • Thực hiện theo đúng Quy trình OKR. Bởi vì, quy trình này tập trung rất nhiều vào Giao tiếp.
  • Đặc biệt là các bước: “Xác định Ưu tiên”, “Liên kết OKR, “Checkin OKR”.
  • Các cuộc trò chuyện về OKR, giúp các thành viên nhớ và biết mình cần làm gì để đóng góp vào mục tiêu chung của đội nhóm và công ty.

Truyền Thông

Menu