Favicon

Quản lý theo Mục tiêu

1. Quản lý theo Mục tiêu là gì? #

Quản lý theo mục tiêu là phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách liên kết mục tiêu của cá nhân và đội nhóm với mục tiêu chung của tổ chức.

Mbo

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

2. Liên kết Mục tiêu #

Mục tiêu là kết quả mà bạn muốn đạt được (tại một thời điểm trong tương lai).

Trong một doanh nghiệp thường có:

  • Mục tiêu của Công ty (là kết quả mà Công ty muốn đạt được).
  • Mục tiêu của Đội nhóm (là kết quả mà Đội nhóm muốn đạt được).
  • Mục tiêu của Cá nhân (là kết quả mà cá nhân muốn đạt được).

Điểm mấu chốt là các mục tiêu phải được Liên kết với nhau. Tức là, mục tiêu của cá nhân và đội nhóm phải có đóng góp vào Mục tiêu chung của công ty. Để đảm bảo rằng:

  • Khi các cá nhân hoàn thành mục tiêu, thì đội nhóm của họ sẽ hoàn thành mục tiêu.
  • Khi các đội nhóm hoàn thành mục tiêu, thì công ty sẽ hoàn thành mục tiêu.

3. Thực hiện Mục tiêu #

Hãy hình dung:

  • Bạn đang đứng ở điểm A: Hiện tại.
  • Bạn muốn đi đến điểm B: Mong muốn.

Thực hiện Mục tiêu là quá trình bạn đi từ điểm A (hiện tại) đến điểm B (mong muốn).

Tóm lại:

4. Quản lý theo Mục tiêu là quản lý hoạt động gì? #

  • Thứ nhất, quản lý quá trình Thiết lập và Liên kết Mục tiêu.
  • Thứ hai, quản lý quá trình Thực hiện Mục tiêu.

Tập trung làm tốt hai việc này, ngay lập tức, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sẽ được nâng cao!

Menu