Favicon

OKR là công cụ để xác định sự Ưu tiên #

  • Nếu mọi thứ đều là Ưu tiên.
  • Thì không có gì là Quan trọng cả.

Lợi ích của Ưu tiên #

Cách đơn giản (có thể làm ngay) để tăng năng suất là “Tập trung” nguồn lực:

  • Xác định rõ ràng sự Ưu tiên, giúp tập trung nguồn lực (con người, thời gian, ngân sách) vào những việc Quan trọng.
  • Sự tập trung giúp Tăng Năng suất và Giảm Lãng phí.

Ưu Tiên

Cách phát huy #

  • Khi thiết lập OKR hãy giới hạn số lượng OKR.
  • Đảm bảo mục tiêu phải là thứ Quan trọng. Thậm chí là Quan trọng nhất!
  • Tham khảo nguyên tắc: Tối đa 3 OKR.
Menu