Favicon
Nội dung bao gồm

CFR là gì? #

CFR là viết tắt của 3 hoạt động quan trọng, xoay quanh OKR, bao gồm:

  • Checkin: Buổi họp (hoặc cuộc trò chuyện) để rà soát tiến độ thực hiện OKR và giải quyết vấn đề cản trở.
  • Feedback (Phản hồi): Nhà quản lý (hoặc đồng nghiệp) phản hồi cho một cá nhân. Để họ biết được: “Điều gì họ làm tốt và điều gì họ cần cải thiện”.
  • Recognition (Ghi nhận): Nhà quản lý (hoặc đồng nghiệp) cảm ơn và khen ngợi một cá nhân. Vì họ đã làm tốt điều gì đó.

Cfr

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

Menu