Favicon

Quy trình OKR

1. Chu kỳ OKR #

 • OKR thường được triển khai theo chu kỳ: Hằng Quý.
 • Quy trình triển khai OKR bao gồm 5 bước:

2. Quy trình OKR (hằng Quý) #

 • Bước 1: Thiết lập OKR.
 • Bước 2: Phát triển Sáng kiến.
 • Bước 3: Lập kế hoạch.
 • Bước 4: Checkin.
 • Bước 5: Đo lường KPI.

Quy Trình Okr

(Click vào hình minh hoạ để phóng to ảnh)

3. OKR chiến lược và OKR chiến thuật #

OKR thiết lập hàng Quý (nêu ở trên) được gọi là OKR chiến thuật.

Ngoài ra:

 • Nếu doanh nghiệp có hoạch định chiến lược, thì thiết lập thêm OKR hàng Năm.
 • Đây được gọi là OKR chiến lược (mục tiêu năm).

Hướng dẫn này tập trung vào Quy trình hiển khai OKR chiến thuật (hằng Quý). Tuy nhiên, bạn có thể tham khảo 2 cách thiết lập OKR chiến lược (mục tiêu năm) như dưới đây:

Cách 1: Đơn giản #

 • Thời điểm: cuối năm hoặc đầu năm mới.
 • Thành viên: Ban giám đốc và các Trưởng phòng/ban.
 • Hình thức: Tổ chức buổi thảo luận để cùng nhau thiết lập OKR chiến lược (mục tiêu cho năm mới).

Cách 2: Chất lượng hơn #

 • Thời điểm thiết lập: Thường bắt đầu vào cuối năm (Quý 4).
 • Hình thức: Tổ chức các buổi thảo luận.
 • Thành viên chủ đạo: Ban giám đốc và các Trưởng phòng/ban.
 • Người chủ trì: CEO.
 • Người điều phối: CEO hoặc thuê chuyên gia bên ngoài.

Các bước chính:

 • Buổi 1: Xác định các dữ liệu cần thu thập để phân tích hiện trạng (nội bộ, đối thủ, khách hàng…)
 • Buổi 2: Phân tích dữ liệu và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng cho năm mới.
 • Buổi 3: Dự thảo OKR chiến lược (mục tiêu cho năm mới).
 • Buổi 4: Truyền thông tới các bên liên quan để lấy phản hồi (có thể là hội đồng quản trị, cán bộ nhân viên… tùy theo bối cảnh của doanh nghiệp).
 • Buổi 5: Chốt OKR chiến lược.
Menu