Favicon
Nội dung bao gồm

Kế hoạch là gì? #

Kế hoạch là một danh sách các nhiệm vụ (có deadline và người thực hiện) để triển khai sáng kiến.

Kế Hoạch

 

(Click vào hình minh họa để phóng to ảnh)

Menu